Скорюкова Яніна Германівна

Резюме

 

В 1989 р. з відзнакою закінчила факультет обчислювальної техніки Вінницького політехнічного інституту за спеціальністю “Конструювання та виробництво обчислювальної техніки”. По закінченню інституту працювала стажистом-дослідником СКТБ “Квантрон”. В 1995 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю “Математичне моделювання в наукових дослідженнях”. Працювала на кафедрі лазерної та оптоелектронної техніки на посаді інженера 1 категорії та асистента за сумісництвом. Викладала дисципліну «Нові інформаційні технологій цифрової обробки зображень».  За сумісництвом працювала викладачем у Вінницькому вищому професійному училище Департаменту Державної служби охорони при МВС України, викладала дисципліни «Основи оптоелектроніки» та «Інженерна графіка». 

В жовтні 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Структурні моделі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв’язаності” за спеціальністю 01.05.02 – «математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – д.т.н., проф. Тимченко Л.І.).

  З вересня 2005 року  – співробітник кафедри інженерної та комп’ютерної графіки (з 2012 року секція ІКГ кафедри КЕЕМІГ, пізніше - САКМІГ), на посадах асистента, старшого викладача,  доцента. Дисципліни, що викладаються: "Інженерна та комп’ютерна графіка" , "Інженерна графіка", "Інформаційні технології обробки зображень", "Інформаційні графічні технології та геометричне моделювання", "Комп’ютерна графіка".  

Автор більше 60 наукових та науково-методичних праць. В тому числі:  навчальні посібники,  методичні вказівки, монографія, патенти на винахід, авторське свідоцтво, наукові статті, тези конференцій та інш. Брала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт з держбюджетної науково-дослідної тематики „Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу”.

   Нагороджена золотою медаллю на міжнародній виставці молодих винахідників м. Яси (Румунія).

   Щорічно є науковим керівником студентів у науково-технічній конференції професорсько-викладацького та студентського складу Вінницького національного технічного університету.

Напрямки наукової роботи: інформаційні технології по обробці та розпізнаванню зображень, геометричне моделювання явищ та об'єктів, науково-методичні засади викладання геометро-графічних дисциплін.

Завідувач секції інженерної та комп'ютерної графіки кафедри САКМІГ. 

Профіль у Google Scholar:  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=tfwxXfMAAAAJ