Скорюкова Яніна Германівна

Навчально-методична робота

1. Мартинюк Т.Б., Лисенко Г.Л., Скорюкова Я.Г. Кореляція, фільтрація та сегментація зображень.  Лабораторний  практикум. - Вінниця : ВНТУ,  2006. - 80 с.

 

DSCF7542

У лабораторному практикумі наведено теоретичні відомості щодо основних положень та особливостей таких базових процедур оброблення, аналізу та розпізнавання зображень, як кореляція, фільтрація та сегментація. Лабораторний практикум стане у нагоді студентам, які вивчають куси повязані з обробкою та розпізнаванням зображень.

 2.  Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Дистанційний практикум. Частина 1. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 148 с.

 

DSCF7661 copy

        В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення утворення прямокутних зображень тривимірних геометричних об’єктів, методи розв’язування задач на графічних моделях та відтворення графічних зображень у графічній системі КОМПАС-3D. Всі навчальні матеріали використані у дистанційному курсі в середовищі  eLerarning Server, тому посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання. 

 3. Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В.  Інженерна графіка. Дистанційний практикум. Частина II.  Виконання та оформлення технічних зображень. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 104 с.
      В навчальному посібнику викладені сучасні відомості  з інженерної практики виконання та оформлення технічних зображень у  вигляді певних конструкторських документів, які складають відповідно  до вимог діючого комплексу стандартів. Наведено приклади виконання  креслеників різних типів за авторською методикою з використанням  графічної системі КОМПАС-3D. Всі навчальні матеріали використані у  дистанційному курсі в середовищі eLerarning Server, тому посібник  може бути використаний студентами всіх форм навчання. 

 

4.  Скорюкова Я.Г. Інженерна графіка. Курс  лекцій. Частина 1. Навчальний посібник. – Вінниця :  ВНТУ,  2015. – 103 с.

В курсі лекцій розглянуті основні теоретичні положення першої частини курсу «Інженерна графіка», надані методи побудови тривимірних об’єктів на площині, наведені приклади розв’язання метричних та позиційних задач. Матеріал викладено відповідно до існуючого плану лекцій. Конспект підготовлено для студентів бакалаврських напрямів підготовки 6.050201 – «Системна інженерія», 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.051004 – «Оптотехніка»,  6.050801 – «Мікро -та наноелектроніка», 6.050802 – «Електронні пристрої та системи».

 

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів над розрахунково – графічними роботами з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» / Уклад. О. П. Мельник, Я. Г. Скорюкова, Б. Б. Корчевський, - Вінниця : ВНТУ, 2017. – 79 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при виконанні розрахунково-графічних завдань на першому курсі в першому семестрі при вивченні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Містять приклади покрокового  виконання розрахунково-графічних завдань, теоретичну умову та графічні варіанти завдань. Можуть бути використані студентами  всіх напрямків  для виконання відповідних графічних та розрахунково-графічних робіт. (на редагуванні)

 

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Розробка та оформлення конструкторської документації друкованої плати” з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів напряму підготовки 6.051004 - „Оптотехніка” / Уклад. О. П. Мельник, Я. Г. Скорюкова, С.І. Кормановський, - Вінниця : ВНТУ, 2012. – 68 с.

Методичні вказівки призначені до виконання курсової роботи „Розробка та оформлення конструкторської документації друкованої плати” з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів 1-го курсу напрямку 6.051004 „Оптотехніка”. Містять теоретичний матеріал та приклади щодо виконання креслеників друкованої плати і можуть бути використані студентами  напрямків 6.050201, 6.050801, 6.050802, 6.050901, 6.050902,  6.050903 для виконання відповідних графічних та розрахунково-графічних робіт за схожими тематиками. (на редагуванні)

7. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення / Уклад. О. П. Мельник, Я. Г. Скорюкова, –   Вінниця : ВНТУ, 2016. – 39 с.

Робочий зошит призначений для самостійної індивідуальної роботи студентів при розв'язуванні задач та підготовки до контрольних та колоквіумів на першому курсі в першому семестрі при вивченні дисциплін «Інженерна графіка» та «Інженерна та комп’ютерна графіка». Містить теоретичні  та графічні умови задач для безпосереднього розв'язку в зошиту. Може бути використаний студентами  всіх напрямків.  

Робоч зошит ч1 (1,83Mb) 

8. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 2. Ортогональні проекції поверхонь / Уклад. О. П. Мельник, Я. Г. Скорюкова, О. В. Слободянюк –   Вінниця : ВНТУ, 2014. – 29 с.

Робочий зошит призначений для самостійної індивідуальної роботи студентів при розв'язуванні задач та підготовки до контрольних та колоквіумів на першому курсі в першому семестрі при вивченні дисциплін «Інженерна графіка» та «Інженерна та комп’ютерна графіка». Містить теоретичні  та графічні умови задач для безпосереднього розв'язку в зошиту. Може бути використаний студентами  всіх напрямків.

Робоч зошит ч2 (1,48Mb)  

9. Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Курс лекцій. Частина ІІ. : навчальний посібник / Я. Г. Скорюкова, О. В. Слободянюк. //  Вінниця : ВНТУ, 2018. – 87 с.

В навчальному посібнику наведено теоретичні відомості щодо основних стандартів оформлення графічних конструкторських документів, побудови технічних креслеників деталей, їх з’єднань та відповідних аксонометричних проекцій. Матеріал відповідає частині лекційного курса дисципліни «Інженерна графіка» для немашинобудівних напрямків.  Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання.

10. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика». Частина 1 / Уклад. О. В. Слободянюк, Я. Г. Скорюкова, Н. В. Собчук, - Вінниця : ВНТУ, 2018. – 45 с.

 

Навчально-методичні комплекти дисциплін

1. Інженерна графіка (спеціальність 151 - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)

 

 

2. Інженерна графіка (спеціальність 152 - метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

3. Інженерна графіка (спеціальність 183 - технології захисту навколишнього середовища)